Vprašanja za test iz psihologije

1. Predmet in razvoj psihologije: Opredeli psihologijo in jo razmeji od drugih znanosti. Kdaj je nastala psihologija? Naštej glavne psihološke panoge, ter smeri razvoja psihologije. Katera od smeri ti je najbližja? Zakaj? 2. Metode psihologije: Opiši značilnosti znanstvene metode( stopnje znanstvenega spoznanja). Po čem se razlikujejo od neznanstvenega spoznavanja? Naštej metode. Primerjaj eksperiment in metodo …

Druga polovica snovi za psihologijo

Katera je prva faza v procesu spoznavanja okolja? Kateri organi sodelujejo v njej? To je zaznavanje. V njem sodelujejo senzorni organi (čutila), senzorna živčna vlakna in senzorni možganski centri ( v katerih nastanejo občutki in zaznave).   Naštej 5 osnovnih čutil človeka! So to vsa čutila, ki jih človek ima? To so: vid, voh, sluh, …

Motnje v odnosih

DUŠEVNO ZDRAVJE (LIK ZDRAVE OSEBNOSTI): –       Prilagojeno funkcioniranje, –       Dobri medsebojni odnosi v družini, med prijatelji – človek srečnejši in uspešnejši. RAZVOJ ODNOSOV SKOZI ŽIVLJENSKA OBDOBJA: –       DOJENČEK: tisti, ki niso imeli odnosa z materjo, kasneje v življenju težje izpostavijo odnose z drugimi. –       V OTROŠTVU: v otrokovo življenje vstopajo tudi drugi ljudje ( vrtec, …

Psihologija – srednja zdravstvena šola

1.OPREDELITEV PSIHOLOGIJE Beseda psihologija je skovana iz dveh starogrških besed, iz besede psihe (=duša, duševnost) in besede logos (=beseda, nauk, znanost). Dobesedno torej psihologija pomeni nauk o duši. Psihologija proučuje duševnost, duševne pojave. Psihologija je znanost, ki raziskuje duševno stvarnost, medtem ko druge znanosti npr. fizika, kemija raziskujejo materialno stvarnost. Duševni pojavi pa niso preprosti, …