- Izobraževalni portal iz zdravstvene nege za vse dijake srednjih zdravstvenih šol http://srednja.zdravstvena.info - https://srednja.zdravstvena.info -

Carski rez

Carski rez je porod ploda skozi incizijo ali rez na trebušni steni in incizijo na steni maternice. Je operativno dokončanje poroda.

INDIKACIJE:

Elektivne ali v naprej dogovorjene indikacije so:

Spredaj ležeča placenta ali placenta previa – posteljica prekriva povsem ali delno  notranje ustje kanala maternice.

Akutne indikacije so:

 

ZDRAVSTVENA NEGA OTROČNICE PO CARSKEM REZU:

 

UKREPI OB KOMPLIKACIJAH