Bolečina

je simptom, ki opozarja na neko dogajanje v telesu. Prisotna je kadarkoli jo posameznik opisuje, prisotna je tam kjer jo opisuje in je tako močna kot jo ocenjuje. (gre za subjektivno občutenje B.)

Bolečina vpliva na način in kvaliteto življenja povzroči lahko depresijo, izgubo apetita, razdražljivost, jezo, nespečnost, nebogljivost, obup, zmanjšuje moč in potrpežljivost. Huda bolečina lahko človeka čisto spremeni.

UPREDELITEV in RAZDELITEV BOLEČINE:

 1. AKUTNA – nenadna, intenzivna, močna in traja določen čas
 2. KRONIČNA – stalna, topa, boleča, skeleča, neznosna, vzbuja strah, kljub zdravljenju traja več kot 3 – 6 mesecev. Bolečina je prisotna pri 50% B, ki se zdravijo zaradi raka, bolečina je prisotna pri več kot 70% B, pri katerih je bolezen napredovala

ZAČARAN KROG BOLEČINE:

 • je stalna, pogosta v različnem obdobju dneva, različna moč (jakost v različnih predelih telesa hkrati in tudi v različnih jakostnih stopnjah)
 • TZN oz. SMS mora bolečino prepoznati, opaziti in sporočiti zdr.
 • potrebno je pravočasno obvladovati bolečine in kontinuirano aplikacijo ustreznih zdravil (na 8h, na 12h)

IZRAŽANJE BOLEČINE:

 • pove z besedami:

– sliši je jok, krik, stok

– različna višina in ton ter jakost glasu

 • nebesedna komunikacija:

– z gibanjem telesa

– prisilno držo

– trpeči obraz

– dolg kontakt z očmi

– čustvene spremembe (strah, negotovost, jeza, otožnost, sovražnost, pogajanje, odsotnost)

– spremembe vitalnih znakov (povišan RR, pospešen pulz, pospešeno dihanje, razširjene zenice, prekomerno znojenje)

OPAZOVANJE  in OCENJEVANJE BOLEČINE:

 • vizualno analogna skala (barvna)
 • številčne lestvice
 • besedne lestvice

ZDRAVLJENJE:

 • CILJ zdravljenja bolečine: miren počitek in spanje, samostojno izvajanje življenjskih aktivnosti, izboljšanje kakovosti življenja
 • SZO priporoča:

-verjeti B o njegovi bolečini

– zdravilo ob uri v rednih intervalih

– pravilen način aplikacije

[wp_ad_camp_1]

NAČINI ZDRAVLJENJA:

 •  transdermalni obliž = 72ur svobode

EDK – epiduralni kateter, SAK – subarahnoidalni kateter

 • kadar druge metode ne zadoščajo ali niso izvedljive
 • dober analgetični učinek z minimalnim količinami analgetika v rednih intervalih
 • EDK uveden v epiduralni prostor
 • SAK ustavljen neposredno v likvor v subarahnoialnem prostoru

DOKUMENTIRANJE (zabeležimo) :

 • mesto bolečine
 • tip bolečine
 • pogostost / frekvenca pojavljanja bolečine
 • dejavniki, ki vplivajo na pojav okrepitve ali lajšanja bolečine (po obroku, ponoči, podnevi, leže ob gibanju…)
 • vplivi bolečine na samooskrbo
 • trajanje bolečine
 • jakost bolečine; zmerna, naraščajoča, srednje močna, močna…

Leave a comment