- Izobraževalni portal iz zdravstvene nege za vse dijake srednjih zdravstvenih šol http://srednja.zdravstvena.info - https://srednja.zdravstvena.info -

Anestezija

je veda, ki se ukvarja z:

Anestezija je umetno povzročena neobčutljivost celotnega telesa (splošna anestezija) ali posameznih delov telesa (področna – regionalna anestezija)

VRSTE:

– epiduralna

– spinalna (subarahnoidalna – likvor)

– infiltracijska (v tkivo)

 

a) INHALACIJSKA ANESTEZIJA:

b) INTRAVENSKA ANESTEZIJA

c) EPIDURALNA ANESTEZIJA

d) SPINALNA SUBARAHNOIDALNA ANESTEZIJA

e) INFILTRACIJSKA ANESTEZIJA