Anatomija in fiziologija 1.del

Anatomija

Preučuje zunanjo in notranjo zgradbo človeka. Se ukvarja z zunanjo in notranjo zgradbo človeškega telesa.

LOČIMO:

 1. – makroskopsko anatomijo (preučuje obliko in vidno zgradbo človeškega telesa).

–       Regionalno anatomijo (preučuje določene dele).

–       Sistemska anatomija (preučuje več organov).

 1.  – mikroskopsko anatomija

–       Citologija,

–       Histologija,

–       Klinična anatomija (RTG, UZ, CT).

DELOVANJE ORGANOV:

 1. Celična fiziologija,
 2. Specialna fiziologija,
 3. Sistemska fiziologija,
 4. Patofiziologija (bolezenske spremembe na organizmu).

ORGANIZACIJSKE RAVNI ČLOVEŠKEGA TELESA

Kemična raven= na nivoju atomov in molekul.

Celična raven= na nivoju celic.

Tkivna raven= na nivoju tkiv (kostno tkivo,…).

Organska raven= na nivoju organov (srce, ledvica,…).

Organski sistemi:

 1. Skelet (daje telesu oporo, obliko, trdnost, ščiti telo pred udarci, itd…),
 2. Mišičje (mišice omogočajo gibanje, stegovanje, raztezanje),
 3. Živčevje (nadzira delovanje celotnega organizma, center so možgani),
 4. Prebavila (oskrba telesa z energijo in hranilnimi snovmi),
 5. Obtočila (Krvno-žilni sistem in srce, limfni sistem-oskrba celotnega telesa s hrano in kisikom+odvajanje sekretov),
 6. Dihala (zgornja in spodnja dihala, Glavni del so pljuča; ena sama naloga je funkcija izmenjavanja kisika in ogljikovega dioksida).
 7. Sečila in izločala (funkcija je izločanje sekretov iz telesa (uriniranje, odvajanje)).
 8. Koža (zaščitni organ, največji organ,…).
 9. Čutila (zaščita organizma pred poškodbami).

10. Endokrine žleze (žleze z notranjim izločanjem. Uravnavajo delovanje našega telesa s pomočjo hormonov).

11. Spolovila: funkcija razmnoževanja.

ZGRADBA TELESA

 1. GLAVA-lat. Caput=na glavi ločimo lobanjski del, ki ščiti možgane. Razdelimo jo na čelo, teme in zaglavje.
 2. VRAT-lat. Collum=sprednji del imenujemo Cervix, zadnji pa zatilje.
 3. TELO-lat. Truncus=sprednji del je prsni koš; lat. Thorax, zadnji pa hrbet.
 4. TREBUH-lat. Abdomen= Sredinski del trebuha je popek. Pod želodcem se del imenuje Epigastrij. Zgornji del pod rebrnim lokom se imenuje Hipohondrij. Ob Hrbtenici zadaj so ledja. Spredaj v spodnjem delu se nahajajo dimlje. Medenica se imenuje Pelvis.
 5. ZGORNJE EKSTREMITETE-lat. Extremitas superior.

–       Rama,

–       Pazduha,

–       Nadlaket,

–       Komolec,

–       Podlaket,

–       Zapestje,

–       Roka=dlan in prsti.

 1. SPODNJE EKSTREMITETE-lat. Extremitas inferior.

–       Kolk,

–       Stegno,

–       Koleno,

–       Golen,

–       Gleženj,

–       Noga=nart in nožni prsti.

Orientacijske ravnine

 

–       SREDINSKA ali MEDIALNA ravnina, ki poteka vzdolž hrbtenice in popka in razdeli telo na levo stran (levo-lat. Sinister). (desno-lat. Dexter). Bližje sredini je medialno, bolj oddaljeno je lateralno.

–       ČELNA ali FRONTALNA ravnina se razdeli na sprednji ventralni del in zadnji dorzalni del.

–       PREČNA ali HORIZONTALNA ali TRANSVERZALNA ravnina razdeli telo na zgornji superiorni del in spodnji inferiorni del. Vse, kar je bližje trupu je proksimalno. Vse, kar je oddaljeno je distalno (distanca-razdalja).

[wp_ad_camp_1]

Telesne votline in organi

Votline varujejo organe. Ločimo dorzalno telesno votlino, lobanjsko in hrbtenično votlino. Hrbtenična votlina je votlina v kateri se nahaja hrbtenjača, ki jo obdaja cerebrospinalni likvor.

Trebušna prepona razdeli na:

–       Prsno votlino,

–       Torakalno votlino.

Plevralni prostor- kjer se nahajajo pljuča. Med plevralnimi votlinami je medpljučje ali Mediastrum.

Trebušno-medenična votlina ali Abdominalno-Pelvična votlina. (jetra, želodec, ledvica, mehur, debelo in tanko črevo in spolovila). Večina organov je prekrita z Visceralnim listom (obdaja organe), od zunaj pa z parietalnim listom. Na mestu, kjer se lista stikata, nastajajo gube, ki pritrjujejo organe in preko njih potekajo žile in živci.

Celica

Je najmanjša gradbena enota vseh živih organizmov, ki živi dvojno življenje. (svoje in tkivno).

Zgradba celice:

–       CELIČNA MEMBRANA= sestavljena iz fosfolipidnega dvosloja. Je izmerno polprepustna. Prepušča le snovi, ki jih celica rabi.

–       CITOPLAZMA=To je notranjost celice v kateri se nahajajo celični organeli.

–       ENDOPLAZEMSKI RETIKULUM= ločimo zrnati, gladki. Skupaj z ribosomi odgovoren za prenos beljakovin po celici.

–       RIBOSOMI= se nahajajo prosto po citoplazmi ali na ER (Zrnati ER). Odgovorni so za sintezo beljakovin.

–       GOLGIJEV APARAT=Je sistem membran, ki je povezan z ERom. Njegova naloga je transport in pakiranje snovi po celici.

–       LIZOSOMI= So mehurčki, ki so napolnjeni z encimi in se nahajajo v citoplazmi. Delujejo pa, kot smetnjaki, ki vežejo nase in pojejo vse odvečne snovi v celici.

–       MITOHONDRIJ=Ima dvojno-membranske strukture, ki so odgovorne za gibanje celice. Pri celičnem dihanju nastaja energija ATP(adenozintrifosfat). Mitohondrij deluje, kot pljuča celice. Rabi kisik, izloča pa ogljikov dioksid. Tiste celice, ki rabijo več energije imajo tudi po več mitohondrijev.

–       JEDRO=V jedru se nahaja naš genetski zapis DNK-deoksiribonukleinska kislina in tudi RNK-ribonukleinska kislina. DNK se nahaja samo v jedru. RNK nastaja v jedru in potuje v citoplazmo. DNK je genetski zapis. Okoli je jedrni ovoj, ki je zaprt z dvojnima membranama in porami.

Aktivnost celične membrane

 1. PASIVNI PRENOS- ne rabi energije.

–       Difuzija- snovi se razporedijo.

–       Ozmoza- prehod vode.

–       Pospešena difuzija- prenos s pomočjo beljakovin skozi celično membrano.

–       Filtracija- prehod snovi zaradi različnega tlaka.

 1. AKTIVNI PRENOS- rabi energijo.

–       Endocitoza- snovi potujejo v celico.

–       Eksocitoza- snovi potujejo ven iz celice.

Leave a comment