August 3rd, 2013Vitalne funkcije: Krvni tlak

Je tlak, ki ga ustvarja kri na žilno steno. Krvni tlak skrbi za ustrezno prekrvavitev vseh organov. Je najnižji med spanjem in se ustrezno poveča ob različnih obremenitvah.

Vrste krvnega tlaka:

–       SISTOLIČNA VREDNOST (stisljaj)=zgornji,

–       DIASTOLIČNA VREDNOST (raztezljaj)=spodnji.

Od česa je odvisen k. tlak?

–       Od žil =elastičnost žil, širina, vrsta,…

–       Od krvi= količine krvi,

–       Od srca= frekvenca delovanja in potisna sila srca. Preberi več…
August 3rd, 2013Ginekološke operacije

  1. OPERACIJE ZUNANJEGA SPOLOVILA (VULVE)

1.1 Navadna vulvektomija (vulvectomia simplex)

– odstranitev kože in podkožja zunanjega splovila

– izvaja se v primeru obolenj zunanjega spolovila

 

1.2. Radikalna vulvektomija (vulvectomia radicalis)

– obsega odstranitev tkiva vulve do sramnične kosti, mišičnega tkiva in obojestranskih bezgavk,

– opravijo jo v primeru karcinoma vulve. Preberi več…
August 1st, 2013Notranji nadzor in presoja

NOTRANJI NADZOR:

Je povezan s standardizacijo dela. Lahko je nenapovedan/napovedan, zunanji/notranji, redni/izredni.

Izvajamo po točno določeni metodi s katero pridemo do problema. Podatki se morajo zbrati na enak način ne glede na to kdo ocenjuje.

Nadzor nad izvajanjem standardov, urejenostjo in izpolnjenostjo dokumentacije.

 

NOTRANJA PRESOJA:

Je sistematičen, neodvisen in dokumentiran proces pridobivanja dokazov presoje in objektivnega vrednotenja.

Namen je ugotoviti, ali je sistem vodenja ustrezen ali ne glede na dokumentacijo. Preberi več…
August 1st, 2013Standard

–          je način oskrbe in nege, tega standarda bi mogli biti deležni vsi bolniki

–          je pomemben element za zagotavljanje kakovosti

–          predstavlja strokovno oblikovane zahteve, ki predstavljajo nekaj dobrega za bolnika in osebje

–          postavljeni so na ravni stroke, piše negovalni tim

–          pomembna je vsebina standarda, začne veljati, ko je sprejet na ravni bolnišnice, datum veljavnosti in podpis odgovorne osebe

–          je na 3. ravneh :

–          Raven stroke ( splošni standardi )

–          Standardi za delovno področje

–          Standardi specialnosti Preberi več…
August 1st, 2013Anemija

Anemija pomeni pomanjkanje hemoglobina v krvi, število eritrocitov je lahko še normalno. Zmanjšana je transportna zmogljivost kisika. Posledica je pešanje predvsem parenhimskih organov zaradi hipoksije.

VZROKI ZA ANEMIJO:

–      Razlike v količini hemoglobina

–      Motnje v tvorbi eritrocitov v kostnem mozgu(pomankanje Fe, vitamina B12, beljakovin)

–      Izguba eritrocitov zaradi krvavitve

–      Krajša življenjska doba eritrocitov(razpad). Preberi več…
July 31st, 2013Motnje v odnosih

DUŠEVNO ZDRAVJE (LIK ZDRAVE OSEBNOSTI):

–       Prilagojeno funkcioniranje,

–       Dobri medsebojni odnosi v družini, med prijatelji – človek srečnejši in uspešnejši.

RAZVOJ ODNOSOV SKOZI ŽIVLJENSKA OBDOBJA:

–       DOJENČEK: tisti, ki niso imeli odnosa z materjo, kasneje v življenju težje izpostavijo odnose z drugimi.

–       V OTROŠTVU: v otrokovo življenje vstopajo tudi drugi ljudje ( vrtec, šola ) in otrok postaja bolj samostojen. Preberi več…
July 31st, 2013Legionela

LEGIONELA je prenosljiva bolezen, ki jo povzroča rod gramnegativnih bakterij Legionella.
Povzročitelj je bakterija Legionella pneumophia (v 90% obolenj) . Je splošni razviti vodni organizem, ki ji ugaja temperatura 25-45°C.

POZNAMO DVE OBLIKI OBOLENJA:

  • Legionarska bolezen – je težja oblika bolezni in povzroča pljučnico
  • Pontiaška bolezen – povzroča lažja obolenja dihal brez pljučnice

Za bolezen je značilno da se pojavlja v poletnih ali jesenskih časih, najpogostejši vzrok pa je slabo vzdrževanje vodovodnih sistemov( v bolnišnicah, hotelih…)

Pri tej bolezni je prebližno od 5-30% smrtnih primerov.

Preberi več…