- Izobraževalni portal iz zdravstvene nege za vse dijake srednjih zdravstvenih šol http://srednja.zdravstvena.info - http://srednja.zdravstvena.info -

Spolno prenosljive bolezni (SPB)

So nalezljive bolezni, ki se prenašajo skoraj obvezno s spolnim stikom, čeprav so poznani tudi drugi načini prenosa.

Danes delimo SPB na:

Klasične spolne bolezni:

SPB v širšem smislu, ki se prenašajo najpogosteje s spolnim stikom, vendar je možen tudi drugačen način okužbe. Med temi prijavimo le klamidijske SPB, bolezni povzročene z virusom hepatitisa B in z virusom HIV.

Za SPB obolevajo predvsem mlade osebe, ki so v obdobju reprodukcije. Pomen teh bolezni za ženske je večji kot za moške, saj je za te bolezni značilno, da:

Število SPB se je močno povečalo zaradi svobodnejšega spolnega obnašanja mladih ljudi in velike mobilnosti ljudi v sodobnem življenju. V svetu in pri nas delujejo posebne klinike za SPB, v katerih se strokovnjaki ukvarjajo z ugotavljanjem in zdravljenjem teh bolezni.

Spolne bolezni lahko delimo po povzročiteljih:

Virusi:

Glivice:

Zajedavci (kožni paraziti):

Pri spolnem odnosu pride do neposrednega stika vulve, vaginalne stene in materničnega vratu z glavico penisa. Poleg tega pride pri spolnem odnosu na genitalnih organih partnerjev do mikrotravm, kar omogoča prenos povzročitelja z enega partnerja na drugega. Do tovrstnih infekcij pride posebno pri nenormalnih spolnih odnosih med dvema isto-spolnima partnerjema, kjer so mikrotravme izrazitejše. Do prenosa povzročiteljev bolezni lahko pride tudi preko drugih sluznic (usta), ali celo preko poškodb na koži (ugriz).