- Izobraževalni portal iz zdravstvene nege za vse dijake srednjih zdravstvenih šol http://srednja.zdravstvena.info - http://srednja.zdravstvena.info -

Dejavniki tveganja za duševno zdravje

  1. V DRUŽINI ( bolezni, alkoholizem, slabi odnosi )
  2. V ŠOLI ( neuspešnost, negativen pritisk vrstnikov…)
  3. SOCIALNE TEŽAVE ( huda revščina, brezdomnost )
  4. TEŽKI ŽIVLJENSKI DOHODKI (bolezen, smrt, invalidnost)

 

Najpomembnejši varovalni dejavniki duševnega zdravja znotraj družine so:

–          dobri medsebojni odnosi in družinska povezanost

–          starši, ki podpirajo otroka in svojci, ki podpirajo družinske člane

–          dober odnos otroka z vsaj enim družinskim članom

–          psihosocialno zdravje matere

 

DUŠEVNE MOTNJE: so spremembe v mišlenju, čustvovanju, in vedenju, ki povzročajo trpljenje, motnje v socialnem delovanju in motnje v telesnem delovanju.

PSIHOSOCIALNE MOTNJE: so odklonsko socialno nezaželene oblike vedenja v medsebojnih odnosih.

So tudi čustvene težave, ki se odražajo predvsem v trpljenju. Človek je nesrečen, depresiven, nesamozavesten in se ne počuti ljubljenega.

 

STRES: je vsaka sprememba, ki se ji mora človek prilagoditi tako, da aktivira svoje moči. Stres je lahko tudi pozitiven.

Izvori stresa: doma, v družini, v šoli…

Lažje premagamo stres tam, kjer se bolje počutimo.