Arhiv za ‘Zdravstvena nega’


March 23rd, 2016Transport v zdravstvu

Transportne poti morajo biti dovolj široke, brez robov in pragov, označene, povezane vertikalno in horizontalno.

Transport perila:

 • Vreče z umazanim perilom ločujemo že na oddelku, iz oddelka jih odpeljemo s posebnim vozičkom
 • Čisto perilo se pripelje v zaprtih vozičkih
 • Čiste in nečiste poti se ne smejo križati

Transport informacij:

 • Pisna, slušno-govorna, video slušna oblika,…
 • Pisna informacija ima vedno prednost.

Preberi več…
March 23rd, 2016Gibanje

Gibanje omogoča neodvisnost pri izvajanju življenjskih aktivnosti in vpliva na telesno in duševno zdravje.

 

Ohromelost pomeni delno ali celotno izgubo občutkov ali zmožnosti krčenja mišic v posameznih organih ali po vsem telesu.

 

Vrste ohromelosti:

 • Monoplegija-popolna ohromelost ene okončine
 • Monopareza-delna ohromelost ene okončine
 • Hemiplegija-popolna ohromelost ene polovice telesa
 • Hemipareza-delna ohromelost ene polovice telesa
 • Paraplegija-popolna ohromelost obeh spodnjih okončin
 • Parapareza-delna ohromelost obeh spodnjih okončin
 • Tetraplegija-popolna ohromelost vseh štirih udov
 • Tetrapareza-delna ohromelost vseh udov

Preberi več…
March 23rd, 2016Osebna higiena

Osebna higiena je pomembna za vsakega človeka in ima odločilno vlogo pri zdravju in počutju ljudi. Z umivanjem odstranjujemo s kože izločke (znoj, odmrle celice, urin, blato, drugo umazanijo,..) Z umivanjem krepimo in utrjujemo kožo in izboljšamo prekrvavitev.

Preberi več…
January 10th, 2016Higiena v bolnišnici

Je pomembna za preprečevanje in obvladovanje bolnišničnih okužb.

Kontaminacija je onesnaženje vseh pripomočkov, predmetov, površin in telesa z mikroorganizmi, umazanijo in drugimi škodljivimi snovmi.

Dekontaminacija je postopek uničenja vseh patogenih organizmov in odstranitev umazanije.

Čiščenje postopek, pri katerem odstranimo vso umazanijo, organske ostanke in mikroorganizme s predmetov in površin. Tako odstranimo do 80% vseh mikroorganizmov.  V bolnišnici izvajamo mokro in suho čiščenje.  Čiščenje nadzira sanitarni inženir ali higienik. Kakovost čiščenja zagotavljamo z mikrobiološko kontrolo. Preberi več…
January 10th, 2016Osebna varovalna oprema

Namen osebne varovalne opreme je  je zaščita zdravstvenega delavca in pacienta pred okužbo. Izbira osebne varovalne opreme temelji na oceni tveganja za prenos okužbe.

Pri oceni tveganja upoštevamo naslednje dejavnike:

 • Izpostavljenost delavca stiku s poškodovano pacientovo kožo ali sluznico
 • Izpostavljenost delavca stiku s krvjo in drugimmi telesnimi tekočinami ter izlčki
 • Način prenosa okužbe in vrsta mikroorganizmov
 • Vrsta škodljivih snovi,

Preberi več…
January 10th, 2016Poklic SMS, Kodeks etike

MS/SZ v okviru svojih kompetenc samostojno in odgovorno izvaja delo zdravstvene nege. Poklicne kompetence obsegajo:

 • Zdravstveno nego pacienta v različnih življenjskih obdobjih
 • Pomoč pacientu pri izvajanju življenjskih aktivnosti
 • Pripravo na diagnostično-terapevtske postopke in posege
 • Nudenje prve in prve medicinske pomoči
 • Vključevanje v zdravstveno-vzgojno delo

Preberi več…
January 20th, 2015Zdravstvena nega – Gibanje in ustrezna lega

1.) ZN pacienta pri RZP
a)rizični dejavniki za nastanek RZP:
    bolniki z zmanjšanim gibanjem
    Splošna slaba fizična kondicija
    Motnje prekrvavitve
    Presnovne motnje
    Bolniki z vročino
    Inkontinentni bolniki
    Prevelika telesna teža Preberi več…
January 18th, 2015Zdravstvena nega umirajočega in umrlega

 1. Razlikujte faze sprejemanja težke bolezni in umiranja

 

 1. a) Naštejte faze umiranja:

1.faza – nepriznavanje resnice (bolnik se najprej osami);

2.faza – jeza, upor, agresija, ki je lahko naravnano proti samemu sebi (samomor ali suicid);

3.faza – pogajanje z usodo;

4.faza – depresija z globokim žalovanjem nad pričakovano izgubo lastnega življenja;

5.faza – razumevanje in sprejemanje neozdravitve, trpljenja in smrti.

b)Opišite značilnosti in ravnanje zdravstvenega delavca v posamezni fazi.??

b)

ZANIKANJE RESNICE: Umirajoči noče sprejeti dejstva, da je bolan. Išče izgovore, opravičila, da se to njemu ne more zgoditi, da je napaka. Zatiska si oči. Preberi več…
January 18th, 2015Zdravstvena nega kirurškega pacienta in pacienta z malignimi obolenji

1. Pojasnite pripravo pacienta na operacijo!
a)    Katere vrste priprave pacienta na operacijo poznate?
a)    Odvisnost posameznih priprav:
•    Osnovna priprava je odvisna od načina in vrste operacije ter od posameznega bolnika.
•    Specialna priprava je odvisna stanja bolnika in zahteva daljšo pripravo: preiskave vitalnih organov, uvajanje potrebnega zdravljenja npr. krepitev srca…
•    Nujna priprava, ko opravimo le najnujnejše preiskave in to v najkrajšem možnem času
Razložite, od česa je odvisna posamezna priprava! Preberi več…
January 18th, 2015Zdravstvena nega pri različnih bolezenskih stanjih

Opredelite zdravstveni nego pacienta pri obolenjih dihal.

 1. Po katerih znakih prepoznamo pacienta z obolenjih dihal?
 • kašelj: lahko je ð produktiven (čiščenje zgornjih dihalnih poti in čiščenje spodnjih dihalnih poti s kihanjem)
  • feringealni (suhi): suh dražeč kašelj)
  • napadi krčevitega kašlja: pertusis (pri kopb-ju ne pride 2 min do sape, ne more zadihati, postane moder)
  • funkcija kašlja; da se v spodnjih dihalnih poteh očistimo sluzi.
  • nabiranje izločkov bronhialnih žlez, vnetje sapnika, sapnic, tujki (prah), draženje s plini. pojavljajo se lahko v napadih, lahko pa bolnik le pokašljuje. kašelj je suh in neproduktiven ali globok, vlažen in produktiven. videz in količina izločka pomagata pri spoznavanju bolezni.
 • sputum: (hemoptiza): kri je spenjena (povzročitelja iščemo na mikrobiološkem inštitutu), lahko je posledica karcinom pljuč, tuberkuloza (je v porastu – kadar se pojavijo finančne težave, izguba službe, zdravljenje 1 leto z antibiotiki)
 • pljučni zvoki: avskultacija s stetoskopom
  • hropci: zraka gre več noter, alveoli se zlepijo skupaj – znaki bronhitisa
  • piski: (astmatiki, poslušamo s stetoskopom) – zožena dihala
 • pulmonalna dispneja: bolezen pljuč oz. srca (kadar ugotavljamo ali gre za pulmonalno dispnejo ali kardinalno dispnejo si pomagamo s plinsko analizo krvi), ramena vleče navzgor, navaja zavestno pomanjkanje zraka, težko diha že v mirovanju, ob naporu še huje – objektivno vidni znaki napornega dihanja)
 • respiratorna insuficienca (merimo s pulznim oksimetrom)
 • cianoza (kisikova očala, v polsedečem položaju)

Preberi več…
January 18th, 2015Zdravstvena nega 3. letnik zapiski

 1. Laboratorijske preiskave.

 

 1. a) Razlikuj nujne, rutinske in specialne preiskave!

NUJNE – tiste, pri katerih je čas za pridobitev rezultatov omejen na 30 min, v laboratoriju jih izvajajo 24 ur, neprekinjeno.

RUTINSKE – tiste, za katere imamo na razpolago normalen čas izvedbe in dobimo rezultate še isti dan. Izvajajo se na vseh bolnišničnih oddelkih in pri vseh bolnikih (ugotavljanje sedimentacije, eritrocitov, hemogram ter osnovne rutinske preiskave).

SPECIALNE – tiste, ki jih izvajajo pri bolniku zaradi določenih obolenj, spremljanja zdr. stanja (obdobni pregledi ogroženih skupin) in nenačrtovanega zdravljenja. Izvajajo jih le ob določenih dnevih. Material moramo včasih poslati v drugo zdr. organizacijo. Vedno izpolnimo laboratorijsko napotnico, napišemo vse bolnikove podatke, vrsto preiskave odvzetega vzorca, po potrebi še dodatne inf., ki jih dopiše zdravnik (npr. jemanje antibiotikov). Preberi več…
January 18th, 2015Zdravstvena nega pacienta s shizofrenijo

Motnje v vzpostavljanju odnosov:  

 • umik od ljudi, prevelika odvisnost, manipulacija ljudi
 • težave z zaupanjem (posledice: osamljenost, pomankljiva komunikacija)

Dejavniki za razvoj motenj:

 • razvojni
 • komunikacija med družinskimi člani
 • vpliv družbe
 • biološki dejavniki

Preberi več…
Stran 1 od 712345...Zadnja