March 23rd, 2016


Transport v zdravstvu


Transportne poti morajo biti dovolj široke, brez robov in pragov, označene, povezane vertikalno in horizontalno.

Transport perila:

 • Vreče z umazanim perilom ločujemo že na oddelku, iz oddelka jih odpeljemo s posebnim vozičkom
 • Čisto perilo se pripelje v zaprtih vozičkih
 • Čiste in nečiste poti se ne smejo križati

Transport informacij:

 • Pisna, slušno-govorna, video slušna oblika,…
 • Pisna informacija ima vedno prednost.

Preberi več… »March 23rd, 2016


Gibanje


Gibanje omogoča neodvisnost pri izvajanju življenjskih aktivnosti in vpliva na telesno in duševno zdravje.

 

Ohromelost pomeni delno ali celotno izgubo občutkov ali zmožnosti krčenja mišic v posameznih organih ali po vsem telesu.

 

Vrste ohromelosti:

 • Monoplegija-popolna ohromelost ene okončine
 • Monopareza-delna ohromelost ene okončine
 • Hemiplegija-popolna ohromelost ene polovice telesa
 • Hemipareza-delna ohromelost ene polovice telesa
 • Paraplegija-popolna ohromelost obeh spodnjih okončin
 • Parapareza-delna ohromelost obeh spodnjih okončin
 • Tetraplegija-popolna ohromelost vseh štirih udov
 • Tetrapareza-delna ohromelost vseh udov

Preberi več… »March 23rd, 2016


Osebna higiena


Osebna higiena je pomembna za vsakega človeka in ima odločilno vlogo pri zdravju in počutju ljudi. Z umivanjem odstranjujemo s kože izločke (znoj, odmrle celice, urin, blato, drugo umazanijo,..) Z umivanjem krepimo in utrjujemo kožo in izboljšamo prekrvavitev.

Preberi več… »January 10th, 2016


Higiena v bolnišnici


Je pomembna za preprečevanje in obvladovanje bolnišničnih okužb.

Kontaminacija je onesnaženje vseh pripomočkov, predmetov, površin in telesa z mikroorganizmi, umazanijo in drugimi škodljivimi snovmi.

Dekontaminacija je postopek uničenja vseh patogenih organizmov in odstranitev umazanije.

Čiščenje postopek, pri katerem odstranimo vso umazanijo, organske ostanke in mikroorganizme s predmetov in površin. Tako odstranimo do 80% vseh mikroorganizmov.  V bolnišnici izvajamo mokro in suho čiščenje.  Čiščenje nadzira sanitarni inženir ali higienik. Kakovost čiščenja zagotavljamo z mikrobiološko kontrolo. Preberi več… »January 10th, 2016


Osebna varovalna oprema


Namen osebne varovalne opreme je  je zaščita zdravstvenega delavca in pacienta pred okužbo. Izbira osebne varovalne opreme temelji na oceni tveganja za prenos okužbe.

Pri oceni tveganja upoštevamo naslednje dejavnike:

 • Izpostavljenost delavca stiku s poškodovano pacientovo kožo ali sluznico
 • Izpostavljenost delavca stiku s krvjo in drugimmi telesnimi tekočinami ter izlčki
 • Način prenosa okužbe in vrsta mikroorganizmov
 • Vrsta škodljivih snovi,

Preberi več… »January 10th, 2016


Poklic SMS, Kodeks etike


MS/SZ v okviru svojih kompetenc samostojno in odgovorno izvaja delo zdravstvene nege. Poklicne kompetence obsegajo:

 • Zdravstveno nego pacienta v različnih življenjskih obdobjih
 • Pomoč pacientu pri izvajanju življenjskih aktivnosti
 • Pripravo na diagnostično-terapevtske postopke in posege
 • Nudenje prve in prve medicinske pomoči
 • Vključevanje v zdravstveno-vzgojno delo

Preberi več… »January 10th, 2016


Kosti thoraxa


Je dorzalno in ventralno sploščen, kavdalno pa se razširja.

 

Funkcije:

 • Ščiti srce, pljuča, jetra, del želodca in vranico.
 • Omogoča dihanje (priraščanje dihalnih mišic)
 • Preko ključnice ramenskega obroča je povezan z zgornjimi okončinami.

Preberi več… »January 10th, 2016


Vretenca


Zgradba vretenca:

 • Telo (corpus)
 • Lok (arcus)
 • Odprtina (foramen)
 • Trnasti odrastek (spina)
 • 2 stranska odrastka (processus lateralis)
 • 4 sklepni odrastki (processus articularis)

Preberi več… »January 10th, 2016


Hrbtenica


-Je trda gibljiva opora, ki drži lobanjo in trup pokonci.

-Gradi jo od 33-34 vretenc (vertebrae):

 • 7 vratnih ( cervikalnih) C1-C7
 • 12 prsnih (thoracalnih) T1-T12
 • 5 ledvenih (lumbalnih) L1-L5
 • 5 križnih (sakralnih)
 • 4-5 trtičnih (kokcigealnih)

Preberi več… »January 10th, 2016


Deficitarne bolezni


DIAGNOZA VZROKI SIMPTOMI POSLEDICE
Podhranjenost Različni Slabost, anemia, hitra utrujenost Psihične motnje
Anoreksija Strah pred debelostjo, smrt, strah pred odraščanjem Odklanja vse vrste hrane, se ne prehranjuje v dužbi, se pogosto tehta Bolezni prebavnega trakta, izpadanje las, anemia, odpoved ledvic, dehidracija
Bulimija Stres, tesnoba, depresija, osamljenost, zloraba Skrivno hranjenje, sbrememba navad, razmišljanje o hrani Bolezni zobovja in dlesni, izpadanje las, insomnia
Kvashiorkor Pomanjkanje beljakovin in aminokislin Izguba teka, slaba prebava, zlatenica, nizka temperature. Zgodnja senilnost, slaba plodnost, tveganje za splav
Beri-Beri Pomanjkanje vitamina B1 izguba telesne teže, čustvene motnje, mišična oslabelost Kardio-vaskularne bolezni, nevrološka obolenja
Pelagra Primanjkovanje živalskih beljakovin Dermatitis, diareja, demenca  
Skorbut Pomanjkanje vitamina C Brezvoljnost, krvaveče dlesni, bolečine Infekcije, izpadanje zob, okvare skeletal
Rahitis Pomanjkanje vitamin D Spremebe kosti Spremembe v okostju
Pomankanje vitamina a Slaba prehrana Nočna slepota, Bolezni oči, sluznice in prebavil
Megaloblastna anemia Pomanjkanje vitamina B-12 Utrujenost, glavoboli, vnetja, nevrološka obolenja Slaba kri-okvare organov
Anemia Pomanjkanje Fe Utrujenost, slabo počutje, bledica, vrtoglavica Slabša nasičenost-okvare organov zaradi pomanjakanja kisika
Golša Pomanjkanje joda Povečana ščitnica, Kretenizem, moten psihični in fizični razvoj

 January 1st, 2016


Komunikacija z bolniki, ki imajo motnje zaznavanja


MOTNJE ZAZNAVANJA

Zaznavanje kot duševni proces pomeni tisti del duševne reaktivnosti, ki v človekovi zavesti oblikuje podobe predmetov in občutke za njihove lastnosti. Za zaznavanje ter za ostale duševne procese je nadvse pomemben stalen nadzor nad ustreznostjo reakcije in njenimi morebitnimi napakami (Kobal, 1999).

Elementarne motnje zaznavanja
Te motnje so povezane z določljivimi okvarami senzoričnega aparata, kjerkoli od receptorja do sekundarnih projekcij v možganski skorji onemogoča ali vsaj bistveno otežuje zaznavanje okoliškega sveta. Praktično vse te okvare sodijo v nevrologijo.

K tem motnjam uvrščamo:
– agnozije (optične, akustične, taktilne)
– objektivno malo pojasnjeni so pojavi psihogene slepote ali gluhote
– štejemo tudi trenutne ali nedoločljive optične fenomene, kot so bliskavica ali plameni v epileptični auri lahko pa je prisotno tudi doživetje pokov ali šumov

Zaznavne anomalije
Kot primere sprememb intenzivnosti lahko omenimo pojave hiperestezije, hipoestezije in anestezije. Pri prvem gre za povečanje občutka za dotik na koži, pri drugem za zmanjšanje, pri tretjem pa za izgubo občutka za dotik (Kobal, 1999).

Iluzije
V psihiatriji razumemo iluzije kot tiste motnje zaznavanja, ki se sicer opirajo na resnične objekte, vendar je njihovo doživljanje izkrivljeno in napačno zaradi nepazljivosti, kvalitativnih motenj zavesti ali posebnega čustvovanja. Preberi več… »January 1st, 2016


Značilnosti psihiatričnih oddelkov za podaljšano zdravljenje


1 UVOD

»Kam gre vse to? Zakaj sem prišel sem? Kako je sploh vse to možno? Dve leti že »bluzim« po svetu. Težko je. Ne vem kako naj neham. Sem odvisen. Odvisen od droge.«
Besede, vprašanja, krik »na pomoč« mladostnika, odvisnega od droge, ki tava po svetu in išče pomoč ter smisel svojega življenja. Želi ozdraviti, drogi reči odločni »ne«.
V današnjem času je vse več mladostnikov in tudi že otrok, ki so odvisni in kličejo po pomoči. A kako glasen je njihov krik, ali ga slišijo pravi ljudje, je njihov krik pravočasen?
Sodobna družba je vse bolj pozorna na prestopništvo otrok in mladih. Gre za del prebivalstva, ki bo prevzel odgovornost za razvoj družbe. In zato nam ni vseeno kakšna je kvaliteta življenja tega prebivalstva, o čem razmišljajo in kakšne so njihove navade in razvade.
S kriminalnimi raziskavami so prišli do znanstvenih spoznanj, ki kažejo na to, da se, k sreči, majhen delež populacije mladih razvije v kriminalne povratnike, ki sestavljajo del kriminalne populacije, ki je odporna na vse vzgojne in prevzgojne ukrepe.
Zasvojenost z drogami je kvalificirana kot bolezen možganskega sistema. Gonilna sila, ki določa intenziteto organiziranega , k cilju usmerjenega vedenja, je motivacija. Motivacija sproži notranje in zunanje dražljaje, ki se kažejo kot pomanjkanje dobrine- droge. Droge, ki imajo neposreden vpliv na nevrone motivacijskega sistema v možganih, po eni strani povzročajo ugodje, po drugi strani povzročajo nefiziološki primanjkljaj.
Bolezen odvisnosti poteka od tvegane rabe preko škodljive rabe do zasvojenosti. Pri zasvojenosti pa je značilno, da droge prevzamejo prvo mesto v motivacijski hierarhiji, vedenje postane odvisniško, jemanje droge je nekontrolirano, prenehanje povzroča abstinenčno krizo.
Ko se človek, odvisnik odloči, da bo spremenil svoje življenje, je potrebno veliko nadzora, spodbude in vztrajnosti, tako z njegove strani, kot tudi s strani ljudi, ki so tem ljudem pripravljeni pomagati. V psihiatrični kliniki v Ljubljani je ustanovljen oddelek za intenzivno podaljšano zdravljenje in rehabilitacijo, kjer poleg pacientov, odvisnikov obravnavajo tudi paciente, ki imajo odvisnost kot spremljajočo psihično motnjo in paciente z izrečenim ukrepom obveznega zdravljenja alkoholikov in narkomanov in/ali iz Zavodov za prestajanje kazni zapora in vzgojnih zavodov. Preberi več… »
Stran 1 od 2812345...Zadnja